Overzicht aangeboden trainingen

Hieronder vindt u een overzicht van de trainingen welke wij aanbieden.
Wilt u meer informatie over een specifieke training of wilt u zich aanmelden? Laat uw gegevens achter op het formulier onderaan deze pagina en wij nemen zo spoedig contact met u op.

Criminaliteitspreventie | code U07-1 | 10 - 16 personen | tarief per cursist € 150,00 (excl. BTW)
Doel van de opleiding is het bewust worden van de gevaren m.b.t. criminaliteit en hoe men hiermee om dient te gaan. Bovendien wordt er dieper ingegaan hoe men kan voorkomen slachtoffer te worden van criminaliteit, denk hierbij ook aan het gebruik van sociale media. De opleiding is bestemd voor chauffeurs die bijv. vaak overnachten of met diefstalgevoelige waren rijden.

Zaken die aan de orde komen:
 • bewustwording
 • gevaren van sociale media
 • criminaliteit in de sector
 • oorzaken van diefstal
 • risicogebieden
 • maatregelen en voorzieningen
 • vaardigheden om met overvallen om te gaan
 • voorkomen letselschade
 • signalement en aangifte

Waarde voor de nascholing en minimale opleidingsduur: 7 uur.

Communicatieve- en sociale vaardigheden | code U14-1 | 10 - 16 personen | tarief per cursist € 150,00 (excl. BTW)
Doel van de opleiding is chauffeurs zich bewust te maken van hun houding en het effect op anderen daarvan. Het besturen van een voertuig is een deel van de vaardigheden waarover een chauffeur dient te beschikken, maar wat is het effect van zijn gedrag bij klanten of onder collega’s van een negatieve houding? Of hoe zorg je ervoor als chauffeur dat een negatief ingestelde ontvanger/verzender of collega toch de taken uitvoert die hij wenst zonder dat het bedrijf er imagoschade door oploopt. De opleiding is bestemd voor elke beroepschauffeur en is wellicht nuttiger voor Uw onderneming dan U denkt.

Zaken die aan de orde komen:
 • representativiteit en beroepshouding
 • klantbenadering
 • commercieel gedrag
 • klachtafhandeling
 • omgaan met stresssituaties
 • dimensies van cultuur
 • normen en waarden
 • communicatie als onderdeel van dienstverlening
 • introductie buitenlandse vaktermen

Waarde voor de nascholing en minimale opleidingsduur: 7 uur.

Sociale veiligheid | code U15-1 | 10 - 16 personen | tarief per cursist € 150,00 (excl. BTW)
Doel van de opleiding is het leren omgaan met agressie. Het herkennen van stress situaties en hoe je daar mee om kunt gaan. De opleiding is bestemd voor elke beroepschauffeur.

Zaken die aan de orde komen:
 • verbale communicatie
 • non verbale communicatie
 • feedbacktechnieken
 • conflict en stresshantering
 • soorten agressie
 • kenmerken van agressief gedrag
 • bestrijding van agressie
 • vaardigheden om met agressie om te gaan

Waarde voor de nascholing en minimale opleidingsduur: 7 uur.

Leefstijl | code U19-1 | 10 - 16 personen | tarief per cursist € 150,00 (excl. BTW)
Doel van de opleiding is het bewust worden van de gevaren met betrekking tot een ongezonde leefstijl. Een ongezonde leefstijl wordt niet alleen veroorzaakt door een eenzijdig voedselpatroon, maar ook gebrek aan beweging, het hebben van stress en onvoldoende rusten. In de cursus wordt niet zozeer ingegaan op gezond eten, maar geeft ook handvaten om tijdens het werk manieren te vinden om welzijn en gezondheid positief te beïnvloeden. De cursus is bedoeld voor alle beroepschauffeurs.

Zaken die aan de orde komen:
 • bewustwording
 • gezonde voeding
 • voldoende bewegen
 • trainen van je lichaam tijdens het werk
 • alcohol en nicotine
 • stress herkennen en voorkomen

Waarde voor de nascholing en minimale opleidingsduur: 7 uur.

Chauffeur betonmixer | code U28-1 | 10 - 20 personen | tarief per cursist € 150,00 (excl. BTW)
Doel van de opleiding is het bewust worden van de veiligheid met betrekking tot het laden, lossen en rijden met beton. De cursus is bedoeld voor elke beroepschauffeur.

Zaken die aan de orde komen:
 • veiligheid op de centrale
 • vervoer van beton (rijgedrag)
 • veiligheid mens/materie/milieu en machine
 • kwaliteitshandhaving product

Waarde voor de nascholing en minimale opleidingsduur: 7 uur.

Veilig werken langs de weg | code U37-1 | 10 - 16 personen | tarief per cursist € 150,00 (excl. BTW)
Doel van de opleiding is het bewust worden van de gevaren met betrekking tot het werken langs de weg. Bewustwording moet leiden tot het voorkomen van ongevallen en/of letsel. De cursus is bedoel voor elke beroepschauffeur.

Zaken die aan de orde komen:
 • arbo
 • veiligheidsmaatregelen bij incidenten
 • veiligheidskleding en het gebruik van PBM
 • omgaan met agressie van andere verkeersdeelnemers
 • afzettechnieken

Waarde voor de nascholing en minimale opleidingsduur: 7 uur.

Actualisering vakbekwaamheid | code U45-3 | 10 - 20 personen | tarief per cursist € 150,00 (excl. BTW)
Doel van de opleiding is ontwikkelingen met betrekking tot het verkeersreglement , techniek en verkeer in het algemeen te behandelen en daarmee de algemene vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen.

Zaken die aan de orde komen:
 • veilig rijgedrag
 • invloed van andere weggebruikers
 • snelheid en bochten
 • voertuigeisen
 • veiligheidsuitrusting en technische veiligheidssystemen
 • handelen en hulpverlening bij ongevallen
 • digitale tachograaf
 • wet- en regelgeving
 • fysieke en mentale gezondheid
 • voeding
 • alcohol, medicijnen en drugs

Waarde voor de nascholing en minimale opleidingsduur: 7 uur.

Ladingzekeren | code U03-1 | 6 - 8 personen | tarief per cursist € 195,00 (excl. BTW)
Doel van de opleiding is het bewust worden van de krachten op de lading tijdens transport. Niet alleen het feitelijke zekeren zelf wordt behandeld, maar ook het rekenen met krachten, de principes en de communicatie naar verladers en of controleurs.

Zaken die aan de orde komen:
 • krachten op de lading
 • methodes en principes van ladingzekeren
 • wettelijke verantwoordelijkheid
 • toepassing van de vastzetmiddelen
 • communicatie

Waarde voor de nascholing en minimale opleidingsduur: 7 uur.

Stil laden en lossen | code U04-1 | 6 - 8 personen | tarief per cursist € 195,00 (excl. BTW)
Doel van de opleiding is het bewust worden gevolgen van lawaai tijdens het laden en of lossen. Er wordt uitvoerig ingegaan op wetgeving en plaatselijke verordeningen. De cursus is bestemd voor elke beroepschauffeur.

Zaken die aan de orde komen:
 • geluidshinder
 • wet- en regelgeving
 • technische oplossingen
 • beroepshouding
 • omgaan met klachten

Waarde voor de nascholing en minimale opleidingsduur: 7 uur.

Fysieke belasting | code U20-1 | 6 - 8 personen | tarief per cursist € 195,00 (excl. BTW)
Doel van de opleiding is het bewust worden van een correcte houding en het op juiste wijze belasten van het lichaam. Niet alleen tijdens het laden en of lossen, maar ook tijdens het rijden of rusten. De cursus is bedoeld voor elke beroepschauffeur.

Zaken die aan de orde komen:
 • eenvoudige anatomie van het lichaam
 • fysieke belasting
 • voorkomen van overbelasting
 • arbowet
 • correcte lichaamshouding
 • juiste zit en stuurhouding

Waarde voor de nascholing en minimale opleidingsduur: 7 uur.

Chauffeur veevoeder | code U29-1 | 6 - 8 personen | tarief per cursist € 195,00 (excl. BTW)
Doel van de opleiding is het leren herkennen van taken en verantwoording ten aanzien van het vervoer van voedingsmiddelen voor dieren. Naast kennis van de systemen en laad- en lostechnieken is er ook ruimschoots aandacht voor reinigen en desinfectie. De cursus is bestemd voor elke beroepschauffeur

Zaken die aan de orde komen:
 • wet- en regelgeving
 • taken en verantwoordelijkheden
 • voorwaarden voor laden en lossen
 • inrichting van wagens
 • reiniging- en ontsmettingsmiddelen
 • persoonlijke beschermingsmiddelen

Waarde voor de nascholing en minimale opleidingsduur: 7 uur.

Veilig werken met de vrachtauto | code U30-1 | 6 - 8 personen | tarief per cursist € 195,00 (excl. BTW)
Doel van de opleiding is het veilig leren werken met de vrachtwagen. Omgaan met laad- en losmateriaal, dagelijkse controle, bediening en manoeuvreren. De cursus is bedoeld voor elke beroepschauffeur.

Zaken die aan de orde komen:
 • wet- en regelgeving
 • algemene bepalingen m.b.t. het systeem
 • werking
 • technische basiskennis van het systeem
 • bediening en veiligheidsaspecten

Waarde voor de nascholing en minimale opleidingsduur: 7 uur.

Techniek en veiligheid | code U39-1 | 6 - 8 personen | tarief per cursist € 195,00 (excl. BTW)
Doel van de opleiding is scholing in de huidige techniek, het voorkomen van pechgevallen, het oplossen van storingen en de veiligheid te verhogen. De cursus kent naast een theoretische kant, ook een praktische invulling waarbij o.a. diagnose stellen van een storing aan de orde komt. De cursus is bedoeld voor elke beroepschauffeur.

Zaken die aan de orde komen:
 • techniek van de auto
 • meest voorkomende pechgevallen
 • veiligheid bij reparaties en strandingen
 • juist melden van storingen
 • hoe te handelen bij een incident
 • technische veiligheid van het voertuig
 • diagnose stellen
 • dagelijkse controle
 • veiligheid in de cabine

Waarde voor de nascholing en minimale opleidingsduur: 7 uur.

Contact

Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden? Laat uw gegevens achter en wij nemen zo spoedig contact met u op.

Neem de code over Geef een andere code
© 2019 ESA Trucks