KAM

ESA Trucks heeft een KAM-afdeling (Kwaliteit, Arbo & Milieu) welke werkzaam is vanuit de vestiging in Groningen. Deze afdeling toetst de bedrijfsprocessen aan het bedrijfsbeleid en externe regelgeving (o.a. van de overheid).

Het Digitale KwaliteitsSysteem (DKS) van ESA en ISO

ESA Trucks is ISO 9001 gecertificeerd. Dit houdt in dat ESA 2x per jaar bezoek krijgt van een extern bureau om haar kwaliteitssysteem te toetsen aan de geldige normering.

Ons huidige kwaliteitssysteem is gebaseerd op afdelingsmodules waarin alle werkprocessen opgenomen zijn. De processen worden beschreven in stroomschema’s en, waar nodig, aangevuld met extra documenten. Om het systeem toegankelijk te maken voor alle medewerkers is dit geplaatst op ons eigen Intranet.

Het toepassingsgebied van het DKS is:
  • Inkoop, verkoop, financiering en verhuur van bedrijfswagens;
  • Reparatie, onderhoud en wassen van bedrijfswagens;
  • Onderhoud aan opleggers en aanhangwagens;
  • Administraties voor transportondernemers;
  • Inkoop, verkoop en voorraadbeheersing van onderdelen en accessoires;
  • Ondersteunende diensten ten behoeve van bovenstaande activiteiten.

Om er voor te zorgen dat ESA zich houdt aan haar afspraken worden de beschreven werkprocessen door middel van interne audits doorlopend getoetst. Waar nodig en mogelijk zullen wij proberen de werkprocessen aan te passen zodat de kwaliteit van onze dienstverlening verhoogd kan worden.

RIE

In ons digitaal kwaliteitssysteem is tevens de RIE (Risico Inventarisatie en Evaluatie) opgenomen. Het Plan van Aanpak is voor elke werknemer inzichtelijk. Periodiek wordt het Plan van Aanpak geëvalueerd en worden de uitgevoerde en nog uit te voeren acties besproken.

Arbeidsomstandigheden en milieu

Binnen ESA zetten alle medewerkers zich in voor een beter milieu. Door afvalstromen te scheiden en correct om te gaan met milieu onvriendelijke stoffen draagt ESA haar steentje bij voor een beter milieu.

Door middel van eigen ESA voorschriften op papier te stellen is het voor alle medewerkers duidelijk waaraan iedereen zich moet houden op gebied van arbeidsomstandigheden en milieu. Calamiteiten worden zo snel mogelijk opgelost en geanalyseerd. Zo nodig worden preventieve maatregelen genomen worden.

Binnen ESA is er continue aandacht voor vraagstukken ten aanzien van kwaliteit, arbeidsomstandigheden & milieu. Naast de reguliere aandacht tijdens de werkprocessen staat Kwaliteit, Arbo & Milieu op de agenda van alle vergadervormen.

Milieubeleid

Milieubeleid ESA Trucks

ISO 14001 certificaat ESA Groningen
© 2019 ESA Trucks